WelkomWelkom op de website van 
Wandelclub Koekelare vzw

Namens het bestuur en de ganse ploeg medewerkers wensen wij jullie een zalig en gelukkig 2019

Bij deze nodigen wij U graag uit naar onze volgende wandeltocht

Nieuwjaarstocht

die doorgaat in het
Cultureel Centrum
"De Balluchon"
op 
zaterdag 19 januari 2019
te Koekelare

met afstanden van 4 - 6 - 9 - 14 - 18 en 23 km.

de 4 km. is toegankelijk voor rolwagens


Vernieuwde rustige en goed begaanbare omlopen.
Prachtige en afwisselende in de natuur 
naargelang de gekozen afstand:
mooie landerijen
mooie vergezichten
bos
en verzorgde rustposten

Naar aanleiding van het nieuwe jaar voor ieder deelnemer een jenever met boterlukke


U bent van harte welkom


CC "De Balluchon"
Moerestraat 19
8680 Koekelare